Klimatizácia a vetranie

Kontaktné osoby
Vedenie spoločnosti
 
Dipl.Ing. Peter Havlovič
Konateľ
Tel.: +421 2 40 20 31 11/12
e-mail: peter.havlovic@systemair.sk
 
 
Ing. Ondrej Ertl CSc.
Technický riaditeľ
Tel.: +421 2 40 20 31 19
e-mail: ondrej.ertl@systemair.sk
 
Odbor logistiky a nákupu
 
Ing. Ján Pánik
Manažér logistiky a nákupu
Tel.: +421 2 40 20 31 26
e-mail: jan.panik@systemair.sk
 
Odbor kvality a bezpečnosti
 
Michal Lasan
Zmocnenec pre kvalitu a životné prostredie
Tel.: +421 2 40 20 31 15
e-mail: michal.lasan@systemair.sk
 
Zuzana Jávorková
ABT a TPO
Tel.: +421 2 40 20 31 12
e-mail: zuzana.javorkova@systemair.sk
 
Odbor ekonomiky
 
Ing. Gabriela Čermáková
Manažér ekonomického oddelenia
Tel.: +421 2 40 20 31 54
e-mail: gabriela.cermakova@systemair.sk
 
Odbor marketingu a obchodu
Marketing
 
Peter Duffek
Product manager ADP
Tel.: +421 2 40 20 31 18
e-mail: peter.duffek@systemair.sk
 
Ing. Miroslav Janov
Product manager FSP
Tel.: +421 2 40 20 31 31
e-mail: miroslav.janov@systemair.sk
 
Obchod
 
Janka Pilátová
Manažér predaja pre: DK, SE, FI, NO, CH, GB, IR, ME, ZA, PL, AT, MY
Tel.: +421 2 40 20 31 67
e-mail: janka.pilatova@systemair.sk
 
 
Ing. Monika Maniačková
Manažér predaja pre: CZ, HU, RO, BL, EE, LT, LV, BY, BIH
Tel.: +421 2 40 20 31 22
e-mail: monika.maniackova@systemair.sk
 
Ing. Martina Kačeňáková
Manažér predaja pre: BE, DK, NL, ZA, PT, PL, RO, SI, AE, IT, TR, GB, SE, IE
Tel.: +421 2 40 20 31 29
e-mail: martina.kacenakova@systemair.sk
 
Katarína Londáková
Manažér predaja pre Sk
Tel.: +421 2 40 20 31 23
e-mail: katarina.londakova@systemair.sk
 
Odbor výroby a plánovania
 
Miroslav Havlovič
Manažér výroby
Tel.: +421 2 40 20 31 35
e-mail: miroslav.havlovic@systemair.sk
 
 
Odbor technického rozvoja
 
Ing. Igor Lóczi
Vedúci oddelenia technického rozvoja
Tel.: +421 2 40 20 31 64
e-mail: igor.loczi@systemair.sk
 
 
Odbor ľudských zdrojov a miezd
 
Viera Katrenčíková
Manažér ľudských zdrojov a miezd
Tel.: +421 2 40 20 31 16
e-mail: viera.katrencikova@systemair.sk
 
 
Odbor vzduchotechnického laboratória
 
Ing. Maroš Chlebo
Manažér laboratória
Tel.: +421 2 40 20 31 68
e-mail: maros.chlebo@systemair.sk